ความเห็น 3055567

ตำนานบ้านหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ ชื่อบ้านนามเมืองที่สัมพันธ์กับบริบทของสิ่งแวดล้อม -

ช่วยขยายเนื้อความให้หน่อยสิครับ ว่าปัจจุบันนี้หมู่บ้านมีขนาดครัวเรือนเท่าไหร่ มีสถานที่น่าสนใจอย่างไร มีอะไรที่เราประทับใจหมู่บ้านตนเองอะไรบ้าง