ความเห็น 3055093

ประวัติเมืองสงขลา (46) ดีเซลรางไปสงขลา

เขียนเมื่อ 

อยากให้รถไฟสงขลากลับมาให้บริการอีกครั้ง