ความเห็น 3055064

ประวัติเมืองสงขลา (56) ควนหิน

เขียนเมื่อ 

เคยผ่านน้ำกระจายครับ

แต่นึกภาพควนหินไม่ถูก

จำได้ว่าถูกจักน้ำกระจายด้วย

ดีใจที่พบอาจารย์ในนี้ครับ