ความเห็น 3054951

ประวัติเมืองสงขลา (23) โรงแรมรถไฟ

เขียนเมื่อ 

เป็นลูกหลานชาวสงขลาเหมือนกันค่ะ ปัจจุบันกลายเป็นคนสงขลาโดยสมบูรณ์ แต่อยู่หาดใหญ่นะคะ ยังไม่เคยได้ยินใครพูดถึง "โรงแรมรถไฟสงขลา" เลยค่ะ มีแต่โรงแรมรถไฟหาดใหญ่