ความเห็น 3053785

"เสรีภาพที่หมดจด"

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่านและแจ้งว่าอาจารย์ ส รัตนศักดิ์ว่า

ประเด็นการประชุมค่อนข้างหลากหลาย แต่หัวข้อการกระชุมที่ท่าน พระมหาหรรษา,รศ.ดร. นำเสนอคือ Wisdom for a Harmonious and Awakening Society มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง peace ในแต่ละประเทศ อยากให้อาจารย์มาจังเลย งานนี้จะไปต่อที่ งาน VESAK ที่ มหาจุฬาฯครับ

ขอบคุณมากๆครับ