ความเห็น 3053019

โดยคำว่า "พอ" ที่ใช้ในภาษาถิ่นไทยใต้

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ GD ขอบคุณที่แนะนำ

ภาษาถิ่นไทยใต้ ภาษาพูด อาจไม่อยาก แต่ภาษาเขียน เทียบเคียงภษากลางยากเอาการอยู่

เช้น คนชื่อ ขร็อง หม็อง ออกเสียงเขียนภาษาใต้ ยาก พอการ