ความเห็น 3050422

จะเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์เข้าสู่ธรรมได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

วิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกจะเก่งกาจขนาดไหนนั้นเป็นการพิสูจน์หลักตามกระบวนการ..แต่วิทยาศาสตร์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ 2559 ปี ล่วงมา ก็ยังเป็นจริง ธาตุที่นักวิทยาศาสตร์แยกก็มาจากธาตุ 4 ดังนั้นเหนือที่สุดคือ ธรรม เห็นด้วยกับท่านอาจารย์..จะเก่งวิย์ก็ยังสู้วิทย์พระพุทธเจ้าไม่ได้