ความเห็น 3049787

เรื่องดีที่ มวล. : สวนหน้าแล้ง

เขียนเมื่อ 

นกมีมากมายเลย แอบดูจากในบ้าน ถ้านกหันหลังให้ละก็ถ่ายรูปได้นานเลยค่ะ