ความเห็น 3049782

เรื่องดีที่ มวล. : สวนหน้าแล้ง

เขียนเมื่อ 

นกก็สวยผลไม้ก็งามมากๆ น่าอยู่มากๆ ค่ะ มีความสุขกับสวรรค์ใกล้ตัวเราเอง