ความเห็น 3049723

กราบพระคุณความดีคุณยายที่ผมรัก

เขียนเมื่อ 

-ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ..

-ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายสำรวม ฤกษ์ผ่องศรี ไปสู่สุขคติ นะครับ..