ความเห็น 3049210

"อภัยทาน" ... (ฝกตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง : คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์)

เขียนเมื่อ 

ผมเข้าใจว่า ปกใหม่ใช่ไหม...เดิมไม่ใช่ปกนี้นะ หรือผมจำผิด ครับ