ความเห็น 3049175

สภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง : กิจกรรมบนความต้องการของชุมชนและการปรับแต่งสถานการณ์หน้างาน

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ พี่หมอ ธิ

ผมชอบตรงพลิกสถานการณ์นี่แหละครับ
นี่คือทักษะการคิด และทักษะในการลงมือทำ
มันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการเติบโตและก้าวเดินออกไปใช้ชีวิตจริงในสังคมแห่งการงานในอนาคต

ค่าย จึงยังมีสถานะของการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการเติบโตเป็นบัณฑิตสู่การรับใช้สังคม...ครับ