ความเห็น 3048362

สภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง : กิจกรรมบนความต้องการของชุมชนและการปรับแต่งสถานการณ์หน้างาน

เขียนเมื่อ 

นิสิตทำกิจกรรมได้ครอบคลุมงานทั้งหมดของโรงเรียน

แถมแบ่งงานกันทำได้ดีมาก

มาชื่นชมการทำงานครับ