ความเห็น 3045470

"เปลี่ยนเส้นทางเดิน เพลิดเพลินเหมือนเคย" ... (CMU Book Fair ครั้งที่ ๒๒ : วันที่ ๒)

เขียนเมื่อ 

สงสัยแนวทางและความคิดใกล้เคียงกันนะครับ คุณแสง แสงแห่งความดี... ;)...