ความเห็น 3044672

ชีวิตที่พอเพียง 2585. กินข้าวเพื่อสุขภาพ

เขียนเมื่อ 

กินข้าวอุดมแป้งทนย่อย
เชื่อมร้อยจุลินทรีย์ในลำไส้
ข้าวสินเหล็ก ลืมผัว ก่ำก็ใช่
หุงแล้วแช่เย็นไว้ทยอยกิน