ความเห็น 3044535

ปิดม่านชีวิต"หม่อนไข จอมดวง"

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเสียใจ และร่วมอาลัยต่อครอบครัว "จอมดวง"