ความเห็น 3043994

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เขียนเมื่อ 

วิธีจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับอิทธิพล และความสนใจต่อกิจกรรม KM น่าสนใจครับ

เวลานำไปใช้ ผมจะระมัดระวัง "เสียงในหัว" ของตนเองให้มากเพราะมันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าใครเป็นอย่างไร ให้ความร่วมมือและสนใจแค่ไหน ฯลฯ

ดังนั้น จึงต้อง "รับฟัง-แบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา" ให้มากเข้าไว้ จะได้ไม่พลาด และไม่เสียเพื่อน