ความเห็น 3043993

ระบบสภามหาวิทยาลัยแบบถ่วงดุล ๓ ฝ่าย ดีจริงหรือ

เขียนเมื่อ 

สูง-ต่ำ ดำ-เตี้ย ครูไม่สน
จะเลือกคน ผู้เอื้อ ผลประโยชน์
คือมะเร็ง การศึกษา มหาโหด
เกิดเป็นโทษ แพร่พิษร้าย ทำลายไทย