ความเห็น 3041259

สรุปเวทีถกแถลง เรื่อง การศึกษาสร้างสุข คนเมืองลุงครั้งที่ 1 (สภาการศึกษาพัทลุง)

เขียนเมื่อ 

ที่เมืองกาญจนบุรี

ก็ทำครับ

แต่ทำจังหวัดต้น

ที่ภูเก็ตของท่านอัยการชาวเกาะก็น่าสนใจครับ

ขอบคุณมากๆครับ