ความเห็น 3040934

สรุปเวทีถกแถลง เรื่อง การศึกษาสร้างสุข คนเมืองลุงครั้งที่ 1 (สภาการศึกษาพัทลุง)

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ต้น สภาการศึกษาพัทลุง ได้เชิญผอ รร หลายคนมาช่วยคิด ร่วมกับภาคประชาสังคม

คาดว่ามีแนวคิดดีๆเพื่อจัดการศึกษา โดยท้องถิ่นเอง

เคย ทำหลักสูตร เกาะหมากศึกษา มาแล้ว ใช้สอนในรร ตำบลเกาะหมาก