ความเห็น 3040867

"การที่เราให้โอกาสผู้อื่น อาจทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น" ... (เสียงสะท้อนจากนักศึกษาครูคนหนึ่ง)

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ได้อ่านบันทึกนี้แล้ว ทำให้จินตนาการถึงอาจารย์ได้ถึงความเข้มงวด 55

-สมัยที่ผมเรียนมีอาจารย์ที่สอนลักษณะคล้าย ๆ กับที่น้องบรรยาย...อิๆ

-ขอบคุณคร้าบ!!!