ความเห็น 3039238

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (์Nongreeprachanimit School English camp) 2558

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ไปลอยกระทงกับคุณครูและ ผอ ที่โรงเรียนครับ

นักเรียนสมัยก่อนโตเท่าครูแล้ว 555