ความเห็น 3039159

กฎหมายบังคับโทษ ตอน กฎหมายเกี่ยวกับการให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ

เขียนเมื่อ 

เป็นกฎหมายใหม่ ออกเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๘ ความจริงแนวคิดเกี่ยวกับการให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำของไทยมีมานานแล้ว เช่น ที่ทัณฑนิคมธารโต พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการให้นักโทษออกไปทำงาน ป่าไม้ โรงเลื่อยจักร กิจการเหมืองแร่ การขนส่ง การกสิกรรม และ การย่อยหิน และ ที่ทัณฑนิคมคลองไผ่ พ.ศ. ๒๕๒๐ มีการให้นักโทษออกทำงานรับจ้างของชาวบ้านใกล้เคียงทัณฑนิคม ทั้งที่ ไม่พบข้อมูลกฎหมายรองรับ................ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์ nui