ความเห็น 3037780

ประเพณีไทย 1: วันลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 ศึกษาเนื้อเพลงไทยและอังกฤษ

เขียนเมื่อ 

นำเพลง ลอยกระทงคำผวนมาฝากครู

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/222...

"เว็ญพัน ละมะ ดองสิบเสือน น้องมันนาม ติงตะเล่ม

พวกเรา ทายหลัง ชิงหญาย สนิ่งกันจุก วัน ลงกะทอย

ลงลงกะทอย ลงลงกะทอย ลงกะทอย แก้วหลัน

ขอเชิญ แน้วก้อง ออกมา รงวำ รงวำ วัน ลงกะทอย

รงวำ วัน ลงกะทอย บงจะสุ่น ให้เรา ใส่จุก (ซ้ำ)"ขอเชิญร้องเวอร์ชั่นนี้ลองดู

*หง๋อง =นั่งจับเข่าเจ่าจุก

*คำผวน =ต้องสองพยางค์ขึ้นไปถึงผวนได้