ความเห็น 3037585

มาช่วยกันฟื้นฟูชาวนาไทยกันเถอะ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-วิถีชีวิตแบบไทย ๆ ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง

-แต่ก็น้อยลงไปทุกที หากไม่มีคนรุ่นหลังสืบรากสานเหง้าประเพณีอันดีงาม...

-ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดสิ่งดีๆ นี้ครับ..