ความเห็น 3034655

คำนำหนังสือ สุข...สงบใจในแสงสุดท้าย: ปัญญาปฏิบัติของพยาบาลการดูแลแบบประคับประคอง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ nui การได้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยยกระดับจิตใจตัวเองมากในเอาจริงกับการ วางใจ ให้ถูกที่ถูกทาง

เห็นด้วยมากค่ะว่างานด้าน Palliative Care นี้ใช่ว่าจะทำได้ดีทุกคน เพราะเป็นงานที่ใช้มิติจิตวิญญาณสูงมาก ต้องมีเมตตาแท้จริงต่อตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มิฉะนั้นล่ะเครียดและหดหู่แย่เลยค่ะ