ความเห็น 3033890

มคอ. วัดค่าอะไร ในอุดม...ศึกษาไทย ฯ

เขียนเมื่อ 

มคอ.1 ที่ถูกกำหนดมาจาก สกอ.
สร้างปัญหาชัดเจนหนึ่งข้อให้คณะผลิตครู
คือ เราเปิดหลักสูตรไม่ได้
หากไม่มี มคอ.1 รองรับ

เวรกรรรมจาก มคอ. ;(...