ความเห็น 3032861

อโรคยา ปรมา อาภา : เสื่อม

เขียนเมื่อ 

การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

ขอให้หายไวๆครับ