ความเห็น 3031650

"พยอม สีนะวัฒน์"...อัจฉริยะแห่งผ้าไหมไทย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำเรื่องดีดีมาเล่าค่ะ