ความเห็น 3031636

เสียงที่ไม่ได้ยินของประเทศไทย ตอนจบ

เขียนเมื่อ 

การจัดการความรุนแรง...ไม่ใช่การบีบบังคับ และบังคับให้ทุกๆคนคิดและพูดอย่างเดียวกัน เพราะการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง....

เห็นด้วยจริงๆ ค่ะ