ความเห็น 3031054

กระบวนการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ ..ผัดโสมไทยใส่น้ำมันหอย..

เขียนเมื่อ 

ผมเคยเอาไปผักน้ำมัน

จะลื่นๆ

เอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยมากๆครับ