ความเห็น


การจัดการเรียนเรียนการสอนแบบ PBL ในความคิดของผม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี และแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ ต้องมีความพร้อม และนักศึกษาต้องสามารถสกัดความรู้ที่ได้สืบค้นมา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งการสอนโดยวิธีนี้คิดว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งอาจารย์ นักศึกษา และแหล่งเรียนรู้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี