ความเห็น 3029651

ให้ความนัยนำคำของเราไป...

เขียนเมื่อ 

พี่เคยไปฝึกงานในชุมชนนานมาแล้ว แต่ยังประทับใจตลอดมา

เมื่อนึกถึง

เด็กที่มีโอกาสไปเรียนรู้กับเรา เขาและเธอคงประทับใจเช่นกัน

โดยเฉพาะมีพี่เลี้ยงแบบพ่อทิมดาบด้วย