ความเห็น 3029200

บ่นปนกลอน : ของฝากจากใจ

เขียนเมื่อ 

ขณะหนึ่ง
ความคิดถึง
ก็เดินทางไปตัวเปล่า...
ไม่มีดอกไม้ในมือ
หากแต่มีดอกไม้ในดวงตาของความคิดถึง..

ครับ