ความเห็น 3028112

๖๘๐. ของขวัญ "วันแม่"...ฝากไว้ให้กับลูก ๆ...

เขียนเมื่อ 

ลูกๆ โตแล้ว ... เขา ก็มีชีวิตของเขา ที่ลูกชอบที่ีจะเป็น จะทำนะคะ ... แม่ก็มีความสุข..ขอลูกๆเป็นคนดี มีอาชีพที่ดีในสังคม นะคะ