ความเห็น 3025234

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (45) ​ชีวิตมีฤดูกาล

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.พชรน้ำหนึ่ง

วันๆ หนึ่งชีวิตผกผันหลากเรื่อง ราวกับหลากฤดู
พืชผักเองต่างหาก ยังคงมีฤดูกาลที่แจ่มชัดกว่าชีวิตคนเรา
จิตใจคนเราสั่นไหวง่ายเหลือทน- หลากฤดูโดยแท้เลยครับ