ความเห็น


เป็นหนึ่งในสี่หลักทางจริยธรรม อันมี principle of autonomy (หลักสิทธิส่วนบุคคล) principle of non-maleficence (หลักแห่งการไม่ทำร้าย) principle of beneficence (หลักแห่งประโยชน์) และ principle of justice (หลักแห่งความยุติธรรม)

First,do no harm คือหลักแห่งการไม่ทำร้าย ไม่กระทำการใดๆที่จะก่อมห้เกิดความทุกข์ต่อผู้คน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี