ความเห็น 3023415

วิชาพัฒนานิสิต (๒๒) : กระบวนการเรียนรู้ (โครงการ/กิจกรรมในฝัน)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ ... การเรียนแบบนี้น่าสนใจนะคะ นศ.ได้ลงมือทำจริงนะคะ

ขอบคุณค่ะ