ความเห็น 3020969

บันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้าตนเอง (41) ความน่ารักของหญิงสาวสองคนบนรถไฟฟ้าฯ

เขียนเมื่อ 

ครับพี่ nui

ภาพของเด็กๆ อ่านหนังสือในมุมต่างๆ ของสังคม ถือเป็นภาพที่งดงามมากครับ
หลายๆ ครั้งเข้าไปผ่อนพักชีวิตในร้านหนังสือ
เห็นเด็กๆ นั่งอ่านหนังสือแล้ว มีความสุขมาก เหมือนรางวัลชีวิตที่ได้พบได้เห็นในห้วงนาทีนั้นเลยทีเดียวครับ

การอ่าน เป็นการเรียนรู้โลกและชีวิตที่ดีในอีกมิติ...

การอ่าน คือกระบวนการเติบโตอย่างสร้างสรรค์ -

ขอบพระคุณครับ