ความเห็น 3020476

น้ำฟักข้าวมะนาวไม่รู้โห่

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-เปรี้ยวปากกับเมนูนี้ครับ...

-พี่ดาสบายดีนะครับ?