ความเห็น 3017495

กิจกรรมครูภาษาอังกฤษโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (2)

เขียนเมื่อ 


เยี่ยมมากๆๆค่ะ .... พี่เปิ้น คงไปร่วมกิจกรรมกับน้องและครูมะเดื่อไม่ได้ค่ะ ... ติดงานค่ะ .... เอาไว้งานครั้งต่อไปนะคะ