ความเห็น 3017361

ขยุ่มเชือกไหมพรมกำลังค่อยๆคลายตัวออก

เขียนเมื่อ 

เป็นการยกตัวอย่างที่ดีที่สุด เท่าที่เคยได้ยินมาในเรื่องการ "ถอดบทเรียน" ครับ ... อ่านแล้ว คิดถึง ธรรมะของหลวงพ่อชา สุภัทโท .... หาใครจะเปรียบได้กับ การอุปมาที่หลวงพ่อใช้เพื่ออุปมัยให้เราเห็นและเข้าใจ... .