ความเห็น 3016945

สุขจากความพอเพียง

เขียนเมื่อ 

มีสมาธิ....เราจะมี ความสุข เพราะเรามีเครื่องป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยาก ... เป็นความจริง ค่ะ