ความเห็น 3016271

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

เห็นชื่ออาจารย์มีอบรมที่สวนแสนปาร์มที่กำแพงแสนด้วย

เสียดายไม่ได้พบอาจารย์