ความเห็น 3015130

ทางเปลี่ยน...แต่ฝันไม่เปลี่ยน

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจ

เป็นครูรักษาปัญญาและจิตใจให้คนนะครับ

ขอให้มีความสุขกับการเรียนครับ