ความเห็น 3013793

โลกและชีวิต (157) : อย่า...

เขียนเมื่อ 

คุณแผ่นดิน ... เด็ก ๆ ครูเป็นเลิศเข้ามาเยี่ยมแล้วนะครับ ;)...