ความเห็น 3013600

โลกและชีวิต (157) : อย่า...

เขียนเมื่อ 

อย่าเขินอาย
ต่อการแสดงความเคารพต่อการพรากจาก
ด้วยการร่ำไห้........

ขอบคุณค่ะ