ความเห็น 3013095

ห้องทำงานพี่แก้ว...

เขียนเมื่อ 

ช่วยเติมประวัติให้ด้วยนะคะ

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

คุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิสังคมวิทยาการพัฒนา

ผลงาน ผู้ขับเคลื่อนกระบวนการR2R และ วิทยากร R2R ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ