ความเห็น 3012759

ปรัชญาการใช้ชีวิตของผม (ที่อาจมีประโยชน์กับทุกท่าน)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับปรัชญาในการใช้ชีวิตครับอาจารย์ ผมได้แง่คิดหลายอย่างจากบันทึกนี้เลยครับ ผมก็มาในแนวเดียวกับอาจารย์ ได้เห็นแนวทางที่อาจารย์เขียนเล่าก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองมาไม่ผิดทางครับ

ปล. อาจารย์เขียนในลักษณะผู้เรียนรู้กับชีวิตอย่างนี้ผมกลับชอบและเคารพในความคิดของอาจารย์มากกว่าบางคนที่แสดงตัวเหมือนกับผู้หลุดพ้นแล้วที่เราเห็นในสื่อมวลชนครับ คน (และพระ) เหล่านั้นผมกลับมองด้วยความสงสัยมากกว่าความคิดที่จะเรียนรู้จากเขาครับ