ความเห็น 3009423

ฉัน “แก่แดด” และ “อาบแสงสี”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ"ความกล้า"...ที่ทำให้ตอกมัดกล้าเหนียวแน่นและมั่นคง..